Polityka Prywatności

 1. Luxurious Brands Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem 01-987 Warszawa, ul. Dankowicka 24A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000777389, NIP 118-219-12-41, REGON 38287590000000 będąca właścicielem serwisu internetowego www.b3.purenatural.com.pl oraz Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 19 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych obliguje się do właściwej ochrony danych dotyczących Użytkowników Serwisu.
 2. Użytkownik, poprzez akceptacje postanowień Regulaminu sklepu internetowego www.b3.purenatural.com.pl wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną na warunkach określonych w niniejszej Polityce Prywatności,  niezbędnych w celu prawidłowej realizacji Umowy o świadczenie usług, a Usługodawca wykorzystuje w tym celu dane osobowe udostępnione Usługodawcy przez Użytkownika w procesie Rejestracji. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2010 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
 3. Dane osobowe są przechowywane na serwerze Administratora, bądź serwerach dostawców administratora, zgodnie z wytycznymi ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji niezbędnej do przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024 z 2004 r.) oraz pod warunkiem zawarcia stosownych umów powierzenia danych osobowych.
 4. W zależności od rodzaju świadczonych Usług, Usługodawca uprawniony jest do zbierania  i przetwarzania wyłącznie danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy o świadczenie usług.
 5. Dane udostępnione przez Użytkownika są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w sklepie internetowym www.purenatural.com.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Usługodawcę także w celach statystycznych i marketingowych.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak jest niezbędnym warunkiem możliwość świadczenia Usług.
 8. Użytkownik ma prawo w każdym czasie domagać się od Usługodawcy zaniechania przetwarzania jego danych osobowych, jednak przedmiotowe żądanie może się wiązać bezpośrednio z zaprzestaniem świadczenia Usług na rzecz Użytkownika.

Polityka Cookies

Polityka Plików cookies sklepu internetowego www.b3.purenatural.com.pl.

 1. Pliki cookies czyli tzw. „ciasteczka”, są plikami numeryczno-tekstowymi, zapisywanymi na dysku urządzenia końcowego przez przeglądarkę Użytkownika Serwisu. Służą one do identyfikacji Użytkownika lub zapisywania historii akcji podejmowanych przez niego w sklepie.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane przez sklep www.b3.purenatural.com.pl w celu:
  1. dopasowania zawartości serwisu oraz jego optymalizacji do potrzeb Użytkownika serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, z którego korzysta Użytkownik, odpowiednio wyświetlić stronę serwisu i dopasować ją do indywidualnych potrzeb Użytkownika
  2. ulepszenia zawartości oraz struktury sklepu poprzez generowanie statystyk, pomagających określić sposób korzystania Użytkowników ze stron internetowych
  3. spersonalizowania e-mailowej komunikacji marketingowej do potrzeb Użytkownika
  4. możliwości rejestracji i logowania Użytkowników do serwisu.
 3. Przechowywanie plików cookies nie powoduje konfiguracji w urządzeniu końcowym Użytkownika, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 4. Oprogramowanie używane do przeglądania stron internetowych przez Użytkownika, pozwala na modyfikację ustawień dotyczących plików cookies, włącznie z automatyczną blokadą ich obsługi. Ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą jednak mieć wpływ na niektóre istotne funkcje serwisu.
 5. Sklep www.b3.purenatural.com.pl, jest wyłączną własnością Administratora, a korzystający z niego Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie wartości intelektualnej. Sklep www.b3.purenatural.com.plzawiera oryginalne grafiki, znaki towarowe, animacje, teksty oraz materiały, które stanowią własność Administratora i są chronione prawami autorskimi. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych (kopiowanie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie), za wyjątkiem uprzednio wyrażonej pisemnej zgody Administratora, jest zabronione.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki prywatności pod adresem www.b3.purenatural.com.pl.

Polityka prywatności w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod powyższym adresem. Używanie serwisu po wprowadzeniu powyższych zmian jest jednoznaczne z ich akceptacją.